Ring til os på 87 42 51 00 og hør mere

Ortosevælger – spørgsmål og svar

Nedenstående tekst og skema er mest tænkt til fagpersoner, da det indeholder en del fagudtryk. Vi ved at en del forældre også har samme spørgsmål, så tag endelig kontakt til din bandagist for at få en forklaring, hvis der er noget der bliver for kryptisk. 
 
Hos Bandagist-Centret har vi udviklet en simpel ortosevælger, der hurtigt skaber et overblik over hvilken type AFO (fodkapsel) , der passer til de mest almindelige gangafvigelser hos børn med CP (Cerebral Parese). Inden for hver AFO-kategori er det efterfølgende bandagistens kompetence, at vælge det rigtige materiale og design, som passer specifikt til det enkelte barns behov. I mange tilfælde kan længden på m. gastrocnemius (den store lægmuskel) bruges som indikator for valg af AFO, da musklen påvirker både knæ, ankel og subtalarled (leddene under ankelknoglen), og derfor er afgørende i de biomekaniske overvejelser.

Hvorfor skal der ikke altid led på ortosen?

Når gastrosoleus musklerne begrænser ROM i ankelleddet enten pga. kontraktur, stivhed eller øget tonus, vil fri dorsalfleksion i en AFO med led potentielt være skadeligt for mellemfoden. En for stram/udspændt mm. gastrosoleus kan medføre midfoot-break (midt-tarsal leddet dorsalflekter og abducere) fordi dorsalfleksion, som normal sker i ankelleddet i midten af støttefasen hvor tibia føres henover foden, i stedet tvinges til at ske i mellemfoden. Det kan skabe trykmærker og gener fra ortosen medialt, og på sigt stresse skelet strukturen i en sådan grad, at det medfører vedvarende smerter i fod og ankel. Et symptom man ofte ser hos ældre børn med CP og voksne med senfølger af stroke.

Det er også en mulighed at barnet kompenserer for en kort m. gastrocnemius ved at flektere i knæet. Det er kun muligt at forhindre uønsket knæfleksion ved jump-gait og crouch gait med en AFO uden led, som er tilpas stiv i materiale og fodplade. Ved at låse en AFO i den optimale vinkel, hvor der tages højde for længden på m. gastrocnemius (evt. plantarflekteret vinkel inde i AFO), vil musklen få et mere ”afslappet” udgangspunkt for funktionalitet – f.eks. at kunne ekstendere knæet.

Hvad sker der med gangfunktionen, når der ikke er led på ortosen?

Vi ved, at man kan forbedre gangfunktionen, målt som optimeret knæ – og hofteekstension i slutningen af støttefasen, så længe man har taget højde for evt. kontrakturer, og opstiller ortose/sko kombinationen 10-12° inklineret. Kan man opnå knæekstension, vil det skabe et dynamisk stræk på m. gastrocnemius – også kaldet funktionel fysioterapi. Evidensen er ikke helt klar på dette område. Vi undersøger det nærmere i et forskningsprojekt med Aalborg universitet.

Hvorfor er det vigtigt at vurdere ankel ROM med samtidig neutral subtalarled og ekstenderede knæ?

Fordi m. gatrocnemius er bi-artikulær (går over knæ og ankelled), og optimal gangfunktion kræver knæekstension, skal slutvinklen i ankelled i AFOen bestemmes ud fra denne undersøgelse. Har man ikke taget højde for det, er der risiko for at man dorsalflekterer ankelleddet for meget i ortosen og ”stjæler” muskellængde fra knæfunktionen, og/ eller risikerer mid-foot break. Er man ikke opmærksom på neutral subtalarled, og der ske en pronation eller supination i subtalarleddet, vil den estimerede længde på gastrocnemius, og dermed den vinklen man får i ankelleddet i ortosen være forkert. Det skaber samme problem, med manglende knæfleksion og mid-foot break. 

 

Kan man gå på trapper med en AFO uden led?

Et studie har undersøgt trappegang hos børn med CP gående med tre forskellige AFO (AFO med led, AFO uden led, Springortose). Resultatet viste, at der ikke var nogen forskel i funktionalitet mellem barfodet gang, og gang med de forskellige AFO. Et andet studie viste ligeledes, at der ikke var nogen forskel i balance og funktion under trappegang hos børn med CP der gik med og uden AFO.

Ring til os på 87 42 51 00 og hør mere