DK
UK
DE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR KØB AF VARER PÅ BANDAGIST-CENTRET A/S’ WEBSHOP

1.  Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på Bandagist-Centret A/S’ (herefter benævnt ”Bandagist-Centret”) webshop www.bandagist-centret.dk/webshop. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Bandagist-Centrets webshop, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Bandagist-Centret pr. e-mail eller almindelige post.

2. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på webshoppen se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Bandagist-Centret, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Bandagist-Centret, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

Endelig aftale mellem Kunden og Bandagist-Centret anses for indgået, når Bandagist-Centret har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 9.2 dog fortsat er gældende. Bandagist-Centret vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Bandagist-Centret ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura
Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Bandagist-Centret fremsende Kunden en faktura pr. e-mail, og derudover vil en papirbaseret faktura fremsendes sammen med varen.

3. Priser og betaling

3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på webshoppen ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger
På bestillinger afgivet i webshoppen, som overstiger 500,00 DKK, er forsendelsesomkostningerne gratis for Kunden. På bestillinger afgivet i webshoppen på under 500,00 DKK skal Kunden betale 47,00 DKK for leveringer til privat adresse. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af webshoppen i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.

Betalinger på Bandagist-Centrets webshop håndteres af Quick Pay Gateway og Nets/Teller. Quick Pay og Nets/Tellers betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Bandagist-Centret.

Betaler Kunden med Dankort, Visa Dankort, Visa Electron eller Mastercard pålægges tranaktionen ingen gebyrer. Betaler Kunden med American Express pålægges transaktionen et mindre gebyr, som vil fremgå af betalingsoversigten.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4. Levering

4.1 Leveringssted og måde

Bandagist-Centret leverer varer til alle adresser i Danmark, dog ikke Færørene og Grønland. Bandagist-Centret leverer ikke varer på udenlandske adresse.

Levering sker på den af Kunden oplyste adresse af Post Danmark mod kvittering.

4.2 Leveringstid
Det estimerede leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-3 hverdage. Bestiller Kunden varer med forskellige leveringstidspunkter, vil alle varer blive afsendt samtidig senest 8 hverdage efter bestilling. Da Bandagist-Centret ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Bandagist-Centret ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Bandagist-Centret snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5. Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver Bandagist-Centret fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen.

Kundens fortrydelsesret udløber 14 dage efter den dag, Kunden har modtaget varen. Kunden har modtaget varen, når varen er blevet leveret på Kundens adresse, eller når Kunden har hentet varen på posthuset.

Har Kunden foretaget flere køb, og en del af ordren er forsinket i forhold til aftalte leveringstidspunkt, har køber 14 dages returret fra den dag, den sidste vare er modtaget.

Falder den sidste dag for fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, d. 24. december eller d. 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Kunden skal ALTID kontakte Bandagist-Centrets returafdeling, hvis Kunden ønsker at fortryde sit køb. Bandagist-Centrets returafdeling skal have skriftlig besked senest 14 efter, Kunden har modtaget varen. Herefter har Kunden yderligere 14 dage til at returnere varen.

Hvis Kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret skal vedsendte returetikette samt den nedenfor viste ”Standardfortrydelsesformular” anvendes.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: Bandagist-Centret, Sundvej 32C, 8700 Horsens, Att. Returafdelingen, bc@bandagist-centret.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

Dato:

(*) Det ikke relevante udstreges

Hent printvenlig version her

5.2 Returnering og varens stand
Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan returneres til Bandagist-Centret på den i punkt 5.4 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

1) selv returnerer varen på Bandagist-Centret returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen,
2) indleverer varen til forsendelse til Bandagist-Centret hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket) eller
3) undlader at modtage varen, når den kommer frem eller undlader at afhente varen på posthuset mv.

Kunden kan IKKE returnere varer i Bandagist-Centrets klinikker.

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

Kunden kan også returnere varer inden for fortrydelsesfristen, selvom den har været brugt. Varens værdi reduceres da på baggrund af Bandagist-Centrets vurdering af, hvad varen kan sælges videre til. Kunden tilbagebetales herefter det reducerede beløb.


5.3 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Bandagist-Centret. Vedsendte returetikette skal anvendes. Kunden modregnes 47,00 DKK for returforsendelse ved returnering.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Bandagist-Centret har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.

5.4 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

Bandagist-Centret
Sundvej 32C
8700 Horsens
Danmark

Att: Returafdelingen

eller

E-mail: webshop@bandagist-centret.dk
Telefon: 87 42 51 08

6. Fejl og mangler - reklamation

6.1 Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.


6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

For varer med begrænset levetid begrænses reklamationsretten til produktets holdbarhedsperiode. Dette vil fremgå af produktinformationen.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Bandagist-Centrets regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Viser det sig, at Kunden ikke kan gøre brug af sin reklamationsret, fordi produktet har været fejlagtigt anvendt eller skadet pga. forkert adfærd, skal Kunden selv afholde alle udgifter i forbindelse med forsendelsesomkostninger.

Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.4 nævnte adresse. Kunden skal altid kontakte Bandagist-Centret returafdeling, hvis Kunden ønsker at gøre brug af sin reklamationsret.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

1. afhjælpning af manglen,
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3. et passende afslag i købesummen eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Bandagist-Centret uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Bandagist-Centret afhjælpning eller omlevering, kan Kunden ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Bandagist-Centret skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Bandagist-Centret i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Bandagist-Centret påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Bandagist-Centret kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7. Klager

Hvis kunden vil klage over sit køb, kan kunden rette henvendelse til Bandagist-Centrets returafdeling.

I fald det ikke lykkes parterne at finde en løsning, kan en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse bc@bandagist-centret.dk.

8. Personoplysninger

8.1 Behandling af personoplysninger
Bandagist-Centret er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Bandagist-Centret er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Bandagist-Centrets webshop.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Bandagist-Centret, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Bandagist-Centret.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC. 

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Bandagist-Centret sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres ikke hos Bandagist-Centret på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

8.2 Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Bandagist-Centret således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Bandagist-Centret. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på Bandagist-Centrets hjemmeside bandagist-centret.dk.

8.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Bandagist-Centret, jf. oplysningerne anført i punkt 11 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Bandagist-Centret sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

8.4 Markedsføring
Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Bandagist-Centret til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

8.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Bandagist-Centret, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

9. Andet

9.1 Kontakt til Bandagist-Centret
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 87 42 51 08 eller på følgende e-mail adresse webshop@bandagist-centret.dk

9.2 Forbehold for trykfejl m.v.
Bandagist-Centret tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

9.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

10. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

11. Oplysninger om Bandagist-Centret

Bandagist-Centret A/S
Cvr-nr. 13 01 68 44
Torsøvej 1A
8240 Risskov
Danmark
Tlf. +45 87 42 51 08
E-mail: webshop@bandagist-centret.dk

 

12. Sted og dato

Aarhus, den 11. september 2014

 

 

Din indkøbskurv

Dankort
E Dankort
Mastercard
Maestro
Visa
Visa Electron
V PAY
JCB
American Express
UnionPay
Kurven er tom

Gratis levering

Fragtfri levering ved køb over 500,00 DKK

Kundeservice

Du kan kontakte vores kunderservice på webshop@bandagist-centret.dk eller på telefonnummer 87 42 51 08

Bandagist-Centret · Sundvej 32C, DK-8700 Horsens · Tlf. 87 42 51 08 · webshop@bandagist-centret.dk  

Powered by Søgaard & Co.