A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Amputationskonference - 29.11.2013

Tværfagligt samarbejde var på dagsordenen, da Hvidovre Hospital for nylig dannede rammen om en stor amputationskonference.

D. 6. november 2013 blev der holdt tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient på Hvidovre Hospital. Alle faggrupper var inviteret, og der var således både, læger, sygeplejesker, bandagister, fysioteraputer, ergoteraputer og sagsbehandlere til stede. Formålet med konferencen var at udveksle viden og gode erfaringer i behandlingen og rehabiliteringen af den amputerede patient. Konferencen skulle inspirere til en mere løbende vidensdeling og til samarbejde på tværs af fagdiscipliner og sektorer, for herigennem at løfte den samlede kvalitet i behandlingen.

 

Dagen blev skudt i gang af Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre Hospital, og overlæge Klaus Kirketerp-Møller fra Videncenter for Amputationer. Herefter forløb dagen efter nogle overordnede moduler. Det første modul handlede om forebyggelse, amputation og overlevelse. Her blev der bl.a. holdt oplæg om forebyggelse af amputationer hos diabetikere, nye metoder indenfor karkirurgien og bandagistens arbejde med at forsyne patienten med protese efter amputation.

 

Det andet modul handlede om det postoperative forløb og rehabilitering af den amputerede, og her kunne man høre oplæg om bl.a. fantomsmerter og rehabilitering af traumatisk amputerede soldater. Her blev der også præsenteret en undersøgelse af amputationspatienters oplevelse og restitution efter udskrivelsen, som satte fokus på, hvilke tanker og følelser den nyamputerede har den første tid i hjemmet.

 

Det sidste modul handlede om kvalitet og monitorering, og her blev der sat fokus på kvalitetssikring og vidensindsamling til databaser.

 

Efter det sidste modul delte konferencen sig i to grupper, hvori der var lagt an til videndeling. Der var pitchindslag fra diverse oplægsholdere, og dagen sluttede samlet igen med en livlig debat, hvor alle faggrupper bød ind.

 

Bandagist-Centret takker for en inspirerende og udbytterig konference og ser frem til, at de gode ideer og intentioner bliver omsat til praksis.
 Tilbage
Powered by Søgaard & Co