A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Hvad er telemedicin? - 9.1.2015

Politikere, patientforeninger og sundhedspersoner taler hele tiden om telemedicin. Men hvad er det egentlig?

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser. Ved hjælp af borgeres oplysninger om eget helbred, via video, billeder, spørgeskemaer og måleresultater som f.eks. blodtryk, vægt, glykosetal og iltmætning i blodet, kan medarbejdere i sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle og rådgive om sygdomme hos borgere, mens de opholder sig i deres eget hjem. Borgerne får værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom, ligesom de slipper for at skulle ind på hospitalet.

 

Telemedicin er fx:

•når røntgen-, ultralydsundersøgelser eller vævs- og laboratorieprøver bliver sendt til vurdering på et sygehus el. mellem sygehuse

•når hjemmeplejen får assistance fra specialister på sygehuset ved behandling af borgere i hjemmet

•når personale vejleder patienter og borgere digitalt fx ved genoptræning el. som opfølgning på en indlæggelse

•eller når patienter kommer i digital kontakt med selvhjælpsgrupper og lign.

 

 

Kilde: Center for TelemedicinTilbage
Powered by Søgaard & Co