A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

FN kritiserer Danmarks handicapindsats - 28.10.2014

FN's handicapkomite retter 72 kritikpunkter mod Danmark efter kontrol.

FN's handicapkomite har kontrolleret Danmarks evne til at efterleve kravene om lige rettigheder til personer med funktionsnedsættelse. Og det har medført 72 kritikpunkter mod Danmark. Sammen med kritikken følger også 30 anbefalinger til, hvordan forholdende for personer med handicap kan forbedres. Institut for Menneskerettigheder anser følgende anbefalinger som værende de vigtigste, hvis Danmark skal forbedre sin indsats over for handicappede:


•Et totalt forbud mod diskriminationer af personer med handicap
•Bedre adgang til transport og bygninger
•Handicapkonventionen skrives ind i dansk lov
•Tvang i psykiatrien afskaffes helt
•Stop for statgaranterede lån til institutionslignende handicapboliger
•Klageadgang i forhold til støtte i skolen til børn med særlige behov
•Stemmeret for personer under værgemål

 

Læs artiklen på PTU's hjemmeside her.

 

Du kan også læse mere på Politikkens hjemmeside her.

 

 

Kilde: PTUTilbage
Powered by Søgaard & Co