A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Nye regler for digitale ansøgninger - 7.5.2014

Servicelovens § 112 er blevet ændret, således at de digitale ansøgninger nu er et krav. Bandagist-Centret hjælper selvfølgelig stadig borgerne med deres ansøgninger. Du kan se det nye afsnit her.

§ 112 a. Ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. § 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

 

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

 

Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

 

Du kan læse hele Servicelovens § 112 her.

 

Du er er også altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 87 42 51 00 for mere information.

 

 Tilbage
Powered by Søgaard & Co