A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Velfærdsteknologi Anno 2017 - 15.9.2017

Vi har været inviteret til at holde et oplæg om ReWalk på ”Velfærdsteknologi anno 2017”, som blev afholdt af Teknologisk Institut og Carenet i Odense Congress Center.

Konferencen havde til formål at samle op på erfaringerne fra de første 10 år med velfærdsteknologi – succeser og udfordringer og at sætte rammen for de kommende år med velfærdsteknologi.

Vores bandagist Niklas og ReWalk'en var på scenen med et meget interesseret og spørgelysten publikum.

 

I begyndelsen af 2017 blev ReWalk bevilget, som det første eksoskelet i Danmark, til Tobias Jensen og den nuværende version af ReWalk eksoskelettet er p6.0 og vidner altså om allerede 5 foregående version. Udviklingen af ReWalk vil ligeledes fortsætte i fremtiden og næsten kun fatasien sætter begrænsninger for, hvor vi er om yderligere 10 år.

 

ReWalk eksoskelettet er et personligt hjælpemiddel, som bevilliges af kommunen på samme måde som andre hjælpemidler. ReWalk er til personer med funktionsnedsættelse i de nedre ekstremiteter som f.eks. hos paraplegikere.

ReWalk er det mest testede eksoskelet på markedet og teknologien kan få paraplegikere til at gå og stå igen. Testdataene peger også på, at brugerne får store fysiske og psykiske fordele ved anvendelse af ReWalk. Dataene indikerer bl.a., at brugerne potentielt forbedrer hjerte-kar funktionen, reducerer vægten, opbygger muskelmasse og forbedrer tarmsystemet ved anvendelse. Desuden peger dataene på, at anvendelse af ReWalk lindrer smerter, reducerer medicinforbruget og reducerer antallet af indlæggelser på hospitalet. Ikke mindst giver den paraplegikere stå- og gåfunktionen tilbage, som øger paraplegikerens funktionsniveau.

 

Hvem kan anvende en Rewalk?

ReWalk robotskelet er beregnet til brug for personer med funktionsnedsættelse i de nedre ekstremiteter, som f.eks. hos paraplegikere. Man skal have bevægelighed i sine ankelled, knæ og hofte samt man må ikke have for meget spasticitet i benene.

Højden skal være ca. mellem 160-190 cm høj og vægten skal være under 100 kg.

Der er flere andre betingelser, som skal være opfyldt inden anvendelse, men dette vil blive vurderet ved en nærmere samtale med vores bandagist.

 

Har du også spørgsmål eller interesse for eksoskelettet ReWalk er du altid velkommen til at kontakte os på 87 42 51 00 eller du kan se videoer og læse mere her.

 

  

 


Tilbage
Powered by Søgaard & Co