A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Nye bandagiststuderende - 18.2.2014

D. 1. februar 2014 begyndte et nyt hold bandagiststuderende. Uddannelsen til bandagist tager 5 ½ år, og de studerende skal undervejs studere 3 år i Sverige.

Som bandagist arbejder man hver dag med mennesker, der er ramt af funktionsnedsættelser, handicaps, traumer eller varige sygdomme. Bandagistens vigtigste opgave er at hjælpe og behandle disse mennesker, så deres funktionsnedsættelse mindskes og deres livskvalitet forbedres.

 

Bandagisterne uddannes til at fremstille proteser, der skal erstatte manglende eller ufuldstændigt udviklede legemsdele og ortoser, der skal stabilisere, aflaste eller korrigere for lidelser i bevægelsesapparatet.

 

Bandagistuddannelsen begynder med 1/2 års værkstedsteknisk grundskole på Via University College i Horsens. Her skal de studerende stifte bekendskab med materialer, maskiner og håndværktøjer, som bandagisten benytter sig af.

 

Herefter skal de studerende til Hälsohögskolan i Jönköping i Sverige, hvor de skal læse på ortopædiingeniørstudiet i 3 år. På Hälsohögskolan har de bandagiststuderende fag som Anatomi og Fysiologi, Psykologi, Ortopædteknik, Biomekanik og Matematik. Den 3-årige uddannelse afsluttes med en bacheloropgave.

 

Når studierne i Sverige er afsluttet, fortsætter de studerende med 2 års turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller i udlandet. Her skal den kliniske og praktiske viden afprøves.

 

Bandagistuddannelsen er afsluttet, når den studerende har gennemført og bestået alle tre dele af uddannelsen. Herefter udsteder Sundhedsstyrrelsen Uddannelsesbevis som bandagist.

 

Ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed er bandagisttitlen beskyttet. For at betegne sig og arbejde som bandagist skal man have autorisation. Man får meddelt autorisation som bandagist af Sundhedsstyrelsen efter afsluttet uddannelse.
 Tilbage
Powered by Søgaard & Co