A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Procedure for ansøgning om bevilling af brystprotese og delprotese

Servicelovens § 112 siger, at når man har behov for et ortopædisk hjælpemiddel til at afhjælpe en varig funktionsnedsættelse, kan man ansøge om at få hjælpemidlet bevilget og betalt af sin hjemkommune. Derfor kan brystoperede med behov for brystprotese og rekonstruerede med behov for delprotese normalt få protesen bevilget af kommunen.

 

Specielt første gang man har brug for et ortopædisk hjælpemiddel, kan proceduren omkring ansøgning og bevilling være vanskelig at overskue.


Derfor tilbyder Bandagist-Centret at hjælpe med ansøgningsproceduren herunder at udfylde ansøgningsskemaet. Det skal dog understreges, at det er brugeren af brystprotesen der personligt og juridisk ansøger sin hjemkommune, og at brugeren derfor deltager i hele ansøgnings- og bevillingsforløbet.
 

Vi anbefaler derfor, at du fra begyndelsen sætter dig ind i hele proceduren, der er beskrevet i det følgende. Er du i tvivl om noget er du altid velkommen til at spørge i Bandagist-Centret.

 

Ansøgningen

Bandagist-Centret har ansøgningsskemaer liggende, og vi kan udfylde det med de fleste oplysninger, men da det er dig der søger, skal du naturligvis selv underskrive ansøgningen. Hvis det er første gang du søger, skal du have en henvisning fra en læge eller et sygehus. Henvisningen skal vedlægges ansøgningen.

Bandagist-Centret indsender ansøgningen, og man skal herefter regne med, at kommunen bruger nogle uger på at behandle sagen. Hvis man synes der går for lang tid, kan man kontakte kommunen og høre nærmere.

 

Du har også mulighed for selv at søge via www.borger.dk. Hvis du vil søge digitalt, skal du:

 

Gå på www.borger.dk

1. Vælg "Handicap"

2. Vælg "Hjælp i hverdagen"

3. Vælg "Hjælpemidler og forbrugsgoder"

4. Vælg det rette emnefelt. Kommunerne har forskellige løsninger. Det kan fx hedde "Kropsbårne hjælpemidler" eller "Ansøg om armprotese/benprotese".

 

Herefter vil du blive bedt om at logge på med dit NemID. Du bliver guidet igennem en række sprørgsmål, og der vil være mulighed for at vedhæfte filer undervejs.

 

Du har også mulighed for at logge på sin personlige startside på www.borger.dk inden ansøgningsproceduren igangsættes. Du skal logge på med dit NemID. Ikonet "Log på" finder du i højre hjørne på startsiden. Herefter følger du samme procedure som beskrevet ovenfor.

 

Svar på ansøgningen

Du vil modtage svar på din ansøgning direkte fra kommunen. Mange kommuner sender kun svar til ansøgeren, så hvis du modtager to kopier af bevillingen, skal det eksemplar hvor der står ”Kopi til leverandør” sendes til Bandagist-Centret. Ifølge Serviceloven må bandagisten/skomageren ikke gå i gang med at fremstille hjælpemidlet før bevillingen foreligger, og det er derfor vigtigt, at vi får bevillingen hurtigst muligt. Modtager du kun én kopi, har kommunen sendt den anden direkte til Bandagist-Centret.

 

Har du søgt digitalt, modtager du svar fra kommunen i din e-boks. Hvis du ikke har en e-boks, modtager du svar pr. post.

Hvis du får afslag på ansøgningen, beder vi dig også kontakte Bandagist-Centret, da vi ikke altid får besked herom fra kommunen.


Kommuner med prisaftaler

I nogle tilfælde har kommunen en prisaftale med et andet bandageri end Bandagist-Centret. I så fald vil kommuen normalt informere om, at hvis protesen koster mere i Bandagist-Centret end hos kommunens leverandør, kan der forekomme en egenbetaling. I de fleste situationer, vil der ikke være egenbetaling i Bandagist-Centret, men du er altid velkomme til at forhøre dig herom.

 

Kvittering for modtagelse af hjælpemidlet

Bandagist-Centret afregner direkte med kommunen, men det kræver – ud over bevillingen – at du ved udleveringen skriver under på, at hjælpemidlet er modtaget og at det umiddelbart fungerer. 

 

Serviceloven

Bekendtgørelsen

Vejledningen

Brystopereret?

Powered by Søgaard & Co